Helofytenfilter

Omdat er in Gewande geen riool is, we een IBA-vat (Individuele Behandeling Afvalwater) hadden wat op de plaats stond waar ons huis ging komen en een IBA een energievreter is, hebben we gekozen voor een helofytenfilter voor het zuiveren van ons afvalwater.  Dit is een ‘bak’ grind en zand waarin rietplanten staan. Het principe ervan is erg mooi en eenvoudig, hier de korte uitleg (bron: www.kilianwater.nl/helofytenfilters/hoe-werkt-het )

Het helofytenfilter bestaat uit een pakket van ongeveer een meter zand met daarboven en onder een laag grind. Bovenin het zand staan de planten en liggen de leidingen die van de pomp af komen. Doordat het water schoksgewijs overal op het filter terecht komt zakt het langs de wortels van de planten omlaag en zuigt het lucht achter zich aan. Dit geeft optimale omstandigheden voor juist die bacteriën die afvalwater kunnen zuiveren. Deze bacteriën leven in symbiose (samenlevingsvorm met wederzijds voordeel) met de helofyten. Het zijn dus niet de planten die het water zuiveren, een veel voorkomend misverstand, maar de bacteriën. Onderin het helofytenfilter komt steeds minder zuurstof voor. In de afvalwaterzuivering noemt men dat anoxische omstandigheden. Opgeloste zuurstof is dan niet meer aanwezig maar nitraat en nitriet moleculen zijn ook opgebouwd uit stikstof en zuurstof. Nitraatreducerende bacteriën kunnen deze zuurstofatomen “losmaken” maar het zijn langzame groeiers en dus is het de kunst hen zoveel mogelijk de tijd te geven hun werk te laten doen. Het water is als het uit het helofytenfilter komt voor 95 tot 99% ontdaan van verontreinigingen en is herbruikbaar voor diverse toepassingen.

Het was één dag hard werken, samen met Gerrit en Mark van Kilian Water en Tom op de graafmachine, en toen lag het helofyenfilter erin. Tussendoor hebben we de nutsvoorzieningen bij de voordeur verder voorbereid/doorgetrokken voor de trap die eraan gaat komen.