Opbrengst aardwarmtepijp en WTW ventilatie

Er is weinig informatie te vinden over wat een aardwarmtepijp of een ventilatie WTW (WarmteTerugWinning) nu feitelijk voor de temperatuur betekent. Ik heb het daarom maar eens gemeten. Hiervoor heb ik 3 sensoren aan het internet gekoppeld, die over langere periode op 3 locaties tegelijk de temperatuur meten. Bovenstaande figuur toont 3 lijnen, iedere lijn is gekoppeld aan een sensor die iedere minuut meet.

  • De onderste oranje lijn is de buitentemperatuur.
  • De middelste blauwe lijn is de temperatuur van de lucht die via de aardwarmtepijp in de WTW komt. Die blijkt bijna onafhankelijk van de buitenlucht 9,5 a 10 graden te bedragen.
  • De bovenste groen lijn is de temperatuur die uit de WTW in ons huis wordt geblazen. Ook deze blijkt redelijk constant op 16 a 17 graden, zelfs als het buiten enkele graden vriest.